نمایشگاه سیگمار پولکه از تصاویری روی پارچه

طراحی های جورج کاندو در گالری اسکارستد
۱۳۹۳-۰۹-۰۸
آیدین آغداشلو
۱۳۹۳-۰۹-۱۷

گالری معاصر در نیویورک نمایشگاهی از آثار سیگمار پولکه با عنوان رشته های مسخ به نمایش گداشته است.کارهای به نمایش درآمده اشاره ای به تنوع و یگانگی رویکرد هنرمند به مدیوم پارچه از دهه ۱۹۸۰ تا سه دهه آخر حیاتش است.سیگمار پولکه از تاثیر گدار ترین  پر نفود ترین هنرمندان پس از جنگ محسوب می شود.پارچه هایی که او در کارهایش استفاده می کند از منشا و مبدا جامعه شناختی و تاریخی حکایت دارند.پارچه ها به عنوان بستری برای آزمایش ایده ای مختلف پولکه در به چالش کشیدن رسوم تصویری گوناگون نقاشی به خدمت گرفته می شوند.کارهای نمایشگاه رشته های مسخ نشانه توانایی پولکه در تسخیر ایهام  و چند گانگی واقعیتند.

سیگمار پولکه

سیگمار پولکه

سیگمار پولکه

سیگمار پولکه

سیگمار پولکه

سیگمار پولکه

 

polke1.jpg8

polke1.jpg6

منبع:www.nahmadcontemporary.com

فاطمه هاشمی
فاطمه هاشمی
مدیر گالری هنرهای تجسمی چهارسو ، مدرس دپارتمان هنر و طراحی داخلی آتلیه طراحی و آموزش چهارسو .

پاسخ دهید