هنری ماتیس
۱۳۹۳-۰۸-۰۴
علی دل زنده روی
۱۳۹۳-۰۸-۰۶
سالوادور دالی پیشگام هنرسورئالیسم

سالوادور دالی

 یكی از پیشگامان هنرسورئالیسم در دنیا است . نقاشی های معروف سالوادور دالی نشان دهنده سبك سورئالیسم یافرا واقعی می باشد.

دالی هنرمند بزرگی بود كه آثار بزرگی را به هنر دنیا تقدیم كرده است و نمی توان این مسئله رانادیده گرفت . البته بحث های فراوانی در زمینه ایده های او و خط مشی زندگی اش وجود دارد.همچنین از او انتقاد می شود كه چرا در جریان جنگ های داخلی اسپانیا از پادشاه (فرانكو)حمایت كرده است ; اما آنچه كه در كار دالی اهمیت دارد هنر اوست نه بیانیه های غیرهنری اش .

سالوادور دالی سعی داشت خاطرات زندگی خود را به سورئالیسم بسپارد. لذا بیشتر تابلوهای باقیمانده از او نگاهی به رخدادهای دوران جوانی او می باشد. در این مقاله زندگی این

سالوادور دالی

سالوادور دالی

را به رشته تحریر در می آوریم .

دالی در پاریس با نقاشی های (پابلوپیكاسو) و (میرو) خو گرفت . در واقع دالی تصمیم گرفته بود كوبیسم را رها كند. او تحت تاثیر(میرو) و (شیریكو) به سورئالیسم روی آورد اواحساس می كرد اگر در پاریس زندگی كند بهترمی تواند با هنرمندان سورئالیسم باشد و از تجارب آنان استفاده كند. او چندین تابلو با سبك سورئالیسم كشید و در بارسلون نمایشگاهی ترتیب داد. هنگامی كه پابلو پیكاسو یكی از تابلوهای دالی را در بارسلون دید شگفتی اش را پنهان نكرد. در آن دوران پیشوای جنبش سورئالیستی بود. دالی شاگرد ودوست برتون شد و زیر نظر او به این سبك ادامه داد.

سالوادور دالی

سالوادور دالی

سالوادور دالی
 

سالوادور دالی

سالوادور دالی

 

فاطمه هاشمی
فاطمه هاشمی
مدیر گالری هنرهای تجسمی چهارسو ، مدرس دپارتمان هنر و طراحی داخلی آتلیه طراحی و آموزش چهارسو .

پاسخ دهید