به مناسبت زاد روز استاد سعید غلامی

هنر مینیمال و مارک روتکو
۱۳۹۳-۰۸-۰۸
نقاش و مجسمه ساز مدرنیست استاد محسن وزیری مقدم
۱۳۹۳-۰۸-۲۲

saeed-gholami4

استادسعیدغلامی هنرمندنقاش ازاساتید و پیشکسوتان هنرهای تجسمی

در مجموعه آثار استاد غلامی، کمپوزیسیون و عناصری از رنگهایی از نگارگری مکتب شیراز دوره اول و دوم (دوره زندیه) قابل توجه است.از خصوصیات منحصر به فرد مکتب شیراز که به دور از هجوم فرهنگی اقوام مختلف، ثابت و مستمر باقی مانده فرمهای پریمیتیو، ساده، گاهی زمخت، گاهی کامال ظریف و ریز بینانه است و غساله و چکیده باقی مانده از مکتب زندیه که یادآور حکومت مردمی به دور از شکوهمندی درباری کریمخان زند میشود از یک طرف، قوام یافتگی هنر گل و مرغ توسط لطفعلی صورتگر شیرازی و نفوذ نقاشی غرب نیز به اصالت نقاشیهای نگارگری مکتب شیراز اضافه کرده که این در جاهایی اصالت خود را حفظ کرده و گاهی رنگ و روی نقاشی غرب جلوه گری بیشتری را به خود اختصاص می دهد.

استاد غلامی از این ساختار موجود در مکتب شیراز و اقتباس از آن، نوآوریهایی کرده که قابل تأمل است. گویی مرزها شکسته شده، عناصر بومی و سنتی، رنگ و جایی مدرن گرفته اند.گویی آثار استاد تلفیقی از مکتب شیراز ومدرنیسم و پست مدرن میباشد.در آثار استاد نگاهی به مباحث عرفانی و فلسفی هم هست و رویکردی به اشعار مولانا، تفکرات بزرگانی چون سهروردی در آثارشان دیده می شود

saeed-gholami1.jpg2

استاد سعید غلامی

استاد سعید غلامی

 

فاطمه هاشمی
فاطمه هاشمی
مدیر گالری هنرهای تجسمی چهارسو ، مدرس دپارتمان هنر و طراحی داخلی آتلیه طراحی و آموزش چهارسو .

پاسخ دهید